Despre proiect

ERASMUS+ este principalul program al Uniunii Europene destinat finanțării acțiunilor din domeniile educație, formare, tineret și sport. Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014-2020), programul ERASMUS+ își propune să contribuie la strategia Europa 2020 pentru dezvoltare, crearea locuri de muncă, echitate socială și incluziune, precum și obiectivele strategiei UE 2020 pentru educație și formare. De asemenea, programul ERASMUS+ urmărește să promoveze dezvoltarea durabilă a partenerilor săi în domeniul învățământului superior și să contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei UE pentru tineret. Mai multe informații despre ERASMUS+ sunt disponibile aici.

Proiectul AGROSH+ a fost supus evaluării Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (www.anpcdefp.ro) – in cadrul ERASMUS+ / Acțiunea-cheie 2 (AC2) - Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici / Parteneriatul strategic.

Proiectul a fost depus de Fundația ROMTENS împreună cu partenerii săi:

- PROLEPSIS - Institutul de Medicină Preventivă pentru Mediu și Sănătate Ocupațională din Grecia, Atena http://www.prolepsis.gr;

- FCBZR - Fundația "Centrul pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă" din Bulgaria, Sofia http://fcbzr.org;

- UMFVBT - Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara din România, Timișoara http://www.umft.ro;

- WRC - Centrul de Cercetare în Muncă Ireland Ltd din Irlanda, Dublin http://www.wrc-research.ie;

Propunerea de proiect a fost acceptata (cu ajustări semnificative) și finanțata prin contractul 2016-1-RO01-KA202-024790 cu un buget total de 193.512,5 €. Perioada de implementarea a acestui proiect este de 24 de luni, și anume de la 1 septembrie 2016 până la 31 august 2018.

Selectarea partenerilor/țărilor nu a fost una aleatorie, a fost o selecție informată și determinată într-o anumită măsură de faptul că, din punct de vedere economic, în toate cele 4 țări partenere in proiect, agricultura este un sector cheie. Mai mult, înainte de depunerea acestui proiect, Fundația ROMTENS a efectuat o analiză aprofundată la nivel național în 5 țări (România, Bulgaria, Grecia, Irlanda și Spania). Potrivit datelor din EUROSTAT / ESAW pentru UE-28, agricultura ocupă locul 4 ( din cele 22 de categorii NACE analizate) în ceea ce privește numărul de accidente atât fatale, cât și nefatale. Pe de altă parte, aceleași statistici pentru bolile profesionale arată o situație similară, agricultura ocupând locul al patrulea în sectoarele economice care genereaza concedii medicale în țările UE-28 (EUROSTAT / ESAW). Având în vedere aceste cifre, una dintre primele concluzii a fost că există o nevoie stringentă de cunoștințe specifice, articulate ca pachete de formare pentru experții SSM și medicii de Medicină Muncii care oferă servicii in cadrul sectorului agricol. Pentru a îndeplini această necesitate, proiectul AGROSH+ își propune să aducă împreună mai multe țări într-un efort de a aduna, adapta și ajusta cunoștințele specifice fiecărui partener pentru a spori competențele experților relevanți.

Obiectivul general al proiectului este de a spori cunoștințele și expertiza experților SSM (ingineri în domeniul Securitatea și Sănătatea in Muncă și medici de Medicina Muncii) care sunt responsabili cu furnizarea de servicii din domeniul SSM întreprinderilor care activează în sectorul agricol  (cuprinzând mai multe subdomenii).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Să evalueze necesitățile de instruire ale specialiștilor (domeniul Securitatea și Sănătatea in Muncă și medici de Medicina Muncii) care oferă servicii de SSM și servicii de Medicina Muncii în sectorul agricol;
 2. Sporirea nivelului de expertiză (prin îmbunătățirea cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinii) pentru un număr de 57 de specialiști (27 de experți în domeniul SSM și 30 de medici de Medicina Muncii);
 3. Creșterea nivelului de informare pentru  100 de experți în SSM și medici de Medicina Muncii, dar și alte persoane interesate de sectorul agricol;
 4. Îmbunătățirea capacității instituționale a partenerilor (în ceea ce privește formarea în domeniul SSM și al Medicinei Muncii), astfel încât să influențeze în continuare sistemele educaționale și de învățământ pentru a adopta schimbările programelor și a conținuturilor în domeniile vizate.

Proiectul își propune sa obțină aceste rezultate prin următoarele activități: evaluarea nevoilor de instruire, colaborarea transnațională în pentru realizarea a 2 standarde ocupaționale, consolidarea capacităților partenerilor de proiect și consolidarea legăturilor la nivel local între furnizorii de SSM, furnizorii de formare în domeniul SSM, companiile, partenerii sociali si administrațiile publice. Aceste activități, prevăzute în proiect, sunt grupate astfel:

 • Activități care implică realizarea de noi materiale: vor fi dezvoltate două noi cursuri de formare, fiecare beneficiind de acreditarea corespunzătoare; Cursul dedicat medicilor de Medicina Muncii va fi acreditat ca curs de perfecționare medicală continuă (oferind astfel credite EMC) atât la nivel național, cât și european, în timp ce cursul dedicat experților SSM va fi acreditat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Fiecare dintre aceste două cursuri de formare va avea un Curriculum, precum și un Plan de pregătire și, bineînțeles, materiale de instruire (manuale, prezentări academice, glosar, studii de caz, exerciții colective, exerciții individuale etc.).
 • Activități de învățare / predare / formare: Proiectul propune o abordare inovatoare pentru aceste activități și prevede un proces gradat (2 etape) pentru fiecare dintre cele două cursuri de formare:
  • În primul rând, fiecare partener va participa la cele două evenimente comune de formare a personalului (C1 - "Prima sesiune de instruire in comun a personalului – Testarea Cursului 1" - Bulgaria și C2 - "A doua sesiune de instruire in comun a personalului – Testarea Cursului 2" - Grecia ). Aceste evenimente au fost concepute pentru munca în comun și testarea în colaborare a materialelor de instruire. Participarea generală a partenerilor de proiect la evenimentele de testare reprezintă o reflectare a unuia dintre cele mai importante elemente ale proiectării proiectului, realizare si responsabilitate comuna pentru cele două noi produse, și anume Cursul 1 și Cursul 2 (Cursul 1 este cel conceput pentru Experți de Securitatea si Sanatatea in Munca în timp ce cursul 2 este pentru medicii de Medicina Muncii).
  • În al doilea rând, partenerii vor implementa atât cursurile de formare (cursul 1 cât și cursul 2), cursuri pentru care materialele de curs au fost testate la pasul 1. Un grup de trei parteneri va implementa cursul 1 (Fundația ROMTENS, WRC Irlanda și FCBZR Bulgaria) și un grup de trei parteneri (Fundația ROMTENS, UMFVBT România și PROLEPSIS Grecia) vor implementa Cursul 2. Fiecare dintre cele două cursuri de formare este un curs de formare combinat, cu activități atât față în față, cât și prin activități de învățare cu ajutorul platformei e-learning, efectuate de cursanți.
 • Activități DEOR: (Diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului): sub denumirea generică a activităților DEOR se desfășoară diverse activități de informare și promovare, activități de diseminare etc. Exemple de astfel de activități (fără a se limita la acestea) sunt următoarele: prezentări în cadrul organizațiilor partenere, site-uri și buletine de știri ale partenerilor, conferințe naționale și internaționale, social media și alte mijloace de difuzare. În plus, proiectul va promova rezultatele obținute în timpul evenimentelor de multiplicare (care vor fi organizate în fiecare țară). Fiecare partener de proiect (cu excepția celui de-al doilea partener român, UMFVBT) va organiza un eveniment pentru diseminarea la nivel național a rezultatelor intelectuale produse în cadrul proiectului în cadrul comunităților profesionale relevante (Securitatea si Sanatatea in Munca, Medicină Muncii, agricultură, sănătate publică etc.).
 • Activități de management și evaluare a proiectului: Fundația ROMTENS va desfășura aceste activități prin dezvoltarea și utilizarea pe parcursul întregii perioade a proiectului a mai multor instrumente, cum ar fi: proceduri, template-uri pentru implementarea și raportarea proiectelor, dar și pentru evaluarea proiectului. Cooperarea și comunicarea între parteneri vor fi facilitate de reuniunile transnaționale care vor avea loc în fiecare dintre cele 4 țări. Aceste întâlniri vor avea, de asemenea, un rol tehnic pentru discutarea conținutului materialelor dezvoltate.

Pe parcursul desfășurării proiectului vor fi obtinute o serie de rezultate care ar putea fi împărțite (numai dintr-o perspectivă descriptivă) în 2 (două) categorii. Prima categorie include rezultatele tangibile, cum ar fi curriculumul de formare, dosarele de acreditare, materialele de instruire și pachetele de evaluare pentru cursurile 1 și 2, platforma de e-learning și un ghid pentru practica SSM în sectorul agricol. Cea de-a doua categorie include rezultate intangibile, cum ar fi (fără a se limita la): competențe sporite ale cursanților (mai mult ilustrate prin cunoașterea lor sporită, atitudinile schimbate și noile competențe dobândite), creșterea capacității în ceea ce privește calitatea și adaptarea serviciilor de SSM la companiile agricole și la creșterea capacității partenerilor de proiect de a implementa cursuri de formare în aceste domenii (SSM și Medicina Muncii).

Mai multe informații despre cum și unde puteți accesa rezultatele tangibile ale proiectului și descrierile mai detaliate ale tuturor rezultatelor sunt disponibile în secțiunea Rezultatele proiectului de pe acest site web.

Acest proiect isi propunea sa aibă peste 10000 de participanți care intră în contact cu activitățile sau rezultatele proiectului. Acești participanți cuprind următoarele categorii:

- Personalul partenerilor de proiect și experții în domeniul SSM și al medicinii muncii;

- Experți în domeniul SSM care urmează să fie participanți la evenimentul "Implementarea cursului 1-SSM pentru agricultură"

- Medicii de Medicina Muncii care urmează să fie participanți la cursul "Implementarea cursului 2-Medicina Muncii pentru agricultură"

- Membrii ai comunităților de experti din domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca și medici de Medicina Muncii care participă la evenimentele de multiplicare;

- Experți în SSM care sunt membri ai ENETOSH;

- Medici de Medicina Muncii membrii ai EASOM;

- Membri ai ENWHP;

- Participanți la conferințe naționale și internaționale;

- Destinatarii buletinelor de știri ale partenerilor;

- Vizitatorii site-urilor web ale proiectului și ale partenerilor de proiect;

 

Platforma E-learning

Nu aveti inca un cont? Inregistrati-va Acum!

Ati uitat parola?

 

Unelte

Utilitati:
Imprima aceasta pagina
Trimite aceasta pagina

Cautare


Proiectul este sprijinit prin Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii, acordul numarul: LLP/LdV/ToI/2007/RO/013

Powered by TOOLIP Web Content Management

Proiectat si Construit de EWORX S.A.