Parteneri

Proiectul AGROSH+ ("SSM+ pentru sectorul agricol European - Stimularea creșterii economice în zonele rurale prin cresterea capacității furnizorilor (și beneficiarilor) de servicii de medicina muncii și de servicii de SSM") constituie efortul comun a 5 parteneri venind din 4 tari. Fiecare partener contribuie la acest parteneriat cu un set unic de competente care garanteaza faptul că rezultatele obtinute pana la sfarsitul proietului vor reflecta multiple perspective nationale, dar si multiple perspective profesionale (fiecare partener are obiective specifice rezultate din rolul sau la nivel national); scopul general si comun al tuturor partenerilor fiind dezvoltarea cunostintelor expertilor de Securitate si Sanatatea in Munca (SSM) si medicilor de Medicina Muncii (MM).

Fiecare partener are experiență relevantă in domeniul proiectului și fiecare dintre vine cu o experiență diferită într-unul din cele 2 (două) domenii abordate de proiect (Securitate si Sanatatea in Munca si Medicina Muncii) Din acest motiv, partenerii, deși sunt implicați în toate activitățile proiectului, contribuie într-o mai mare măsură fie in aria Securitatii si Sanatatii in Munca, fie in aria Medicina Muncii, pe baza competențelor aferente organizațiilor. Aceste diferențe sunt vizibile în modalitatea în care partenerii vor fi implicați în cadrul activităților de Learning / Teaching / Training (Învățare / Predare / Instruire).

Mai jos este prezentată o scurtă descriere a fiecarui partener, precum și amploarea și particularitățile implicării acestora în proiect.


FUNDAȚIA ROMTENS este o organizație neguvernamentală privata (ONG), înființată în 1998 și declarată de utilitate publică în 2008 (conform Ordinului Guvernului nr. 509/mai 2008). Domeniile sale principale de acțiune sunt Sănătatea Publică, Promovarea Sănătății la Locul de Muncă, Medicina Muncii, Securitatea și Sănătatea in Munca și Managementul Proiectelor (cu un accent deosebit in  Evaluarea Proiectelor sau Programelor). În ultimii 17 ani, Fundația Romtens si-a dorit să obțină o expertiză avansata în domeniul Promovării Sănătății la Locul de Muncă și, prin urmare, și-a dedicat majoritatea eforturilor pentru dobândirea de cunoștințe și pentru dezvoltarea și implementarea de proiecte in acest domeniu. Astfel ca a devenit membru al mai multor rețele europene de sănătate publică, precum Rețeaua Europeană de Promovare a Sănătății la Locul de Muncă (ENWHP), Rețeaua Europeană de Instruire și Educație în domeniul Sănătății Publice (ENETOSH), Alianța Europeană pentru Sănătatea Publică (EPHA).

Fundația ROMTENS a participat la peste 50 de proiecte europene de la data înființării fie ca solicitant, fie ca partener. Are o vastă experiență în domeniul SSM și domeniul formării profesionale. În ultimii 5 ani, Romtens a organizat cursuri de formare în domeniul SSM, acreditate de către Agenția Națională de Calificari (ANC) pentru aproximativ 200 de angajați și manageri pentru obtinerea de specializări ca “Specialist in domeniul SSM” (Cod COR: 226302, curs de 80 de ore) sau “Inspector in domeniul SSM” (Cod COR: 325723, curs de 40 de ore). De asemenea, Fundația Romtens a desfășurat cursuri de formare profesională pentru Promovarea Sănătății la Locul de Muncă pentru a spori cunoștințele profesionale ale medicilor de Medicina Muncii din Slovenia și Romania.

Deopotriva, Fundația ROMTENS are experiență în testarea și promovarea de intrumente/materiale de instruire aplicate in cadrul unor programe de formare organizate in companiile din domeniul construcțiilor, programe care le oferă acestora posibilitatea de a dezvolta seturi de instrumente si implementa activitati eficiente pentru a influența comportamentul lucrătorilor.

Fundația ROMTENS va coordona activitatile partenerilor, va asigura managementul de proiect și evaluarea acestuia și va fi implicată în toate activitățile proiectului.

Fundația ROMTENS este gazda primei Întâlniri Transnaționale (1st Transnational Meeting) de la București și va găzdui, de asemenea, un eveniment de diseminare si exploatare a rezultatelor proiectului (Multiplier Event).

Informatii aditionale:

Website: www.romtens.ro
Date contact: Theodor Haratau – Manager de proiect
Email: theodor.haratau@romtens.ro , Tel: +40 21 637 3002


Institute of Preventive Medicine Environmental and Occupational Health - PROLEPSIS (Institutul de Medicină Preventivă, Mediului și Sănătății Ocupaționale) este o organizație civilă nonprofit care a fost înființată în 1991 în Atena, Grecia și care are în prezent 35 de angajați. Având o credință puternică în faptul că sănătatea repezintă un drept fundamental, PROLEPSIS și-a asumat un rol principal în domeniul Sănătății Publice încă de la înființare, prin elaborarea și punerea în aplicare de initiative cu privire la diverse probleme de sănătate și în diferite sectoare care vizează o gamă largă de audiențe, precum femeile, migranții, adolescenții și diferite tipuri de grupuri profesionale, cum ar fi profesioniștii în domeniul sănătății, precum și factorii de decizie politică, alte ONG-uri și factorii de decizie din domeniu.

În calitate de coordonator și partener în aproximativ 30 de proiecte cu cofinanare europeana și numeroase proiecte naționale, PROLEPSIS implementează inițiative de cercetare, aplicații educaționale în cooperare cu alte instituții în domeniile promovării sănătății, educației pentru sănătate, cercetării medicale, schimbării politicilor și inegalităților în materie de sănătate .

Institutul PROLEPSIS are o experiență îndelungată în domeniul Securității și Sănătății la Locul de Muncă și al Promovării Sănătății la Locul de Muncă dovedită de numeroasele proiecte implementate și în derulare în acest sector.

În ceea ce privește educația și formarea, PROLEPSIS are o experiență vastă și cuprinzătoare, care include: organizarea și implementarea de seminarii și programe educaționale pentru medici care lucrează în mediul rural; organizarea de seminarii pe tema eticii medicale în cercetarea clinică, pentru medici și cercetători, cercetarea problemelor legate de formarea profesioniștilor din domeniul sănătății în UE și proiectarea unor instrumente educaționale inovatoare; proiectarea și realizarea unui program educațional pentru instruirea jurnaliștilor în domeniul rapoartelor de sănătate; dezvoltarea unui instrument educațional de promovare a sănătății la locul de muncă, axat pe femei; colectarea, analizarea și compararea informațiilor privind conținutul educației și formării profesionale inițiale și continue în domeniul sănătății publice pentru profesiile din domeniul sănătății în 19 țări europene. Mai multe dintre proiectele actuale derulate de catre PROLEPSIS îmbogațesc experiența sa semnificativă în instruirea pentru diverși profesioniști din domeniul sănătății.

PROLEPSIS va fi implicat în toate activitățile proiectului, dar va contribui decisiv la câteva rezultate intelectuale. Experții PROLEPSIS vor propune conținut pentru programele de training și vor elabora documentele pentru asigurarea acreditării UEMS-EACCM pentru "2nd Joint Staff Training-Testing Course 2" (al doilea curs comun de pregătire a personalului de formare pentru Curs 2), pentru care va acționa ca principal organizator în Atena, Grecia. De asemenea, bazându-se pe programele aprobate, experții PROLEPSIS vor elabora materiale de instruire pentru experții în domeniul SSM si medicii de MM. Ei vor participa la ambele cursuri de testare: "1st Joint Staff Training-Testing Course 1" și the "2nd Joint Staff Training-Testing Course 2". Experiența vastă a acestui partener va fi, de asemenea, utilizată în elaborarea Ghidului pentru practica SSM în sectorul agricol. Această experiență este motivul pentru care PROLEPSIS este implicat și în atingerea rezultatului: "Implementation of Course 2-Occupational Medicine for Agriculture" (Organizarea Cursului 2 –Medicina Muncii pentru agricultură) alături de UMFVBT și de Fundația ROMTENS.

PROLEPSIS va găzdui o întâlnire transnațională la Atena și un eveniment de diseminare si exploatare a rezultatelor proiectului (Multiplier Event).

Informații adiționale:

Website: www.prolepsis.gr
Date de contact: Pania Karnaki, Membru al Echipei de Management
Email: p.karnaki@prolepsis.gr , Tel: +302106255700


Fundația "Center for Safety and Health at Work“ (Centrul pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă) - FCBZR este o organizație neguvernamentală nonprofit, înființată în 2011 și care operează în Bulgaria. De-a lungul anilor, FCBZR a înființat douăsprezece cluburi de Securitate si Sanatatea in Munca (SSM) în Bulgaria pentru profesioniștii din domeniul Securitate si Sanatatea in Munca.

Fundația FCBZR lucrează la îmbunătățirea nivelului de calificare și conștientizare a profesioniștilor din domeniul Securitate si Sanatatea in Munca în Bulgaria, încearcă să crească prestigiul profesiei și sprijină dezvoltarea profesională și constituirea de Cluburi membre în domeniul SSM.

Fundația FCBZR este membru al Rețelei Europene de Educație și Formare în domeniul SSM (ENETOSH) înca din 2011 și membru al Rețelei Balcanice în domeniul SSM (Balkan OSH Network). De asemenea, FCBZR a semnat un memorandum de colaborare cu diferite organizații din Bulgaria și străinătate și organizează în mod regulat întâlniri în care sunt discutate diferite subiecte privind SSM, cele mai bune practici și exemple din domeniu.

Fundația FCBZR va fi implicată în toate activitățile, dar va contribui decisiv la unele rezultate intelectuale. Experții FCBZR vor propune conținutul pentru programele de instruire pentru expertii SSM și medicii de Medicina Muncii. Pentru că FCBZR are o experiență mai mare în domeniul SSM, contribuția la materialele de instruire va fi mai substanțială în acest domeniu, dar va contribui și la elaborarea materialelor de instruire pentru medicii de Medicina Muncii. Ambele cursuri de testare: "1st Joint Staff Training-Testing Course 1" și "2nd Joint Staff Training-Testing Course 2” vor beneficia de experiența sa în domeniul SSM care va fi de asemenea utilizată si în elaborarea Ghidului pentru practica SSM în sectorul agricol. Această experiență este motivul pentru care FCBZR este implicat și în atingerea rezultatului: "Implementation of Course 2-Occupational Medicine for Agriculture" (Organizarea Cursului 2 –Medicina Muncii pentru agricultură) alături de WRC și de Fundația ROMTENS.

FCBZR va găzdui o întâlnire transnațională în Bulgaria și un eveniment de diseminare si exploatare a rezultatelor proiectului (Multiplier Event).

Informatii aditionale:

Website: www.fcbzr.org
Date de contact: Ljupcho Kochovski, Membru al Echipei de Management
Email: kochovski@fcbzr.org , Tel: + 3592 904 66 39


Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara - UMFVBT este o universitate publică, care oferă studii superioare (studii universitare și postuniversitare: master, doctorat, studii medicale continue și specializare în diverse domenii medicale). UMFVBT coordonează rezidenții în toate specializările medicale. Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara are trei facultăți, care la rândul lor au mai multe sub-specializări: Facultatea de Medicină (Medicină, Asistente medicale, Balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare, Radiologie și imagistică, Nutriție și Dietetică), Facultatea de Medicină Dentară (Medicină dentară, Tehnică dentară, Asistente înregistrate în stomatologie), Facultatea de Farmacie (Farmacie, Asistenți Farmacisti).

În cadrul proiectului AGROSH+, implicarea majoră va veni de la Disciplina de Medicina Muncii, o disciplină care se ocupă de formarea specifică a studenților medicali: studenți de medicină, anual: 461 de studenți în limba română și 182 de studenți străini (vorbitori de limbă engleză și franceză) Și studenții postuniversitare de medicină, rezidenți în OH, medici în CME: 50-200 pe an. Disciplina de Medicină Ocupațională a UMFVBT este membru al EASOM (Asociația Europeană a Școlilor de Medicină Ocupațională) din 2006.

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara / Disciplina de Medicină Ocupațională va fi implicată în toate activitățile, dar va contribui decisiv la mai multe rezultate intelectuale. Experții UMFVBT vor propune conținut atât pentru programele de învățământ, cât și pentru programele aprobate. Experții UMFVBT vor elabora materiale de instruire pentru specialiștii în domeniul securității și sănătății umane și medicii practicieni. Deoarece UMFVBT are o experiență mai mare în domeniul medicinei ocupaționale, contribuția la materialele de instruire va fi mai consistentă în acest domeniu, dar va contribui, de asemenea, la materialele de instruire pentru experții în domeniul SSM. Ei vor participa la ambele cursuri de testare: "Primul curs comun de pregătire a personalului-1" și "Cel de-al 2-lea curs comun de instruire-testare a personalului 2". Experiența sa în medicina muncii va fi de asemenea folosită în elaborarea Ghidului pentru practica SSM în sectorul agricol. Această experiență este motivul pentru care UMFVBT este implicat și în "Implementarea cursului 2-Medicină ocupațională pentru agricultură" împreună cu Fundația PROLEPSIS și ROMTENS.

Informatii aditionale:

UMFVBT website:  www.umft.ro
Date de contact:  Profesor Pauncu Elena-Ana - Membru al Echipei de Management
Email: eapauncu@gmail.com , Tel: +40 724 319 442


Centrul de Cercetare a Muncii Irlanda - WRC este o organizație de cercetare și formare profesională din sectorul privat, angajată de la înființare într-un număr mare de proiecte în domeniul sănătății la locul de muncă și concentrându-se pe domenii precum promovarea sănătății la locul de muncă, Sănătatea și Securitatea in Munca, hărțuirea la locul de muncă și violența și altele. WRC operează la nivel european și național și a fost implicată în domenii precum dezvoltarea metodologică, dezvoltarea formării, elaborarea politicilor și punerea în aplicare a unor noi abordări privind sănătatea la locul de muncă în multe situații.

WRC are o experiență specifică de lucru în domeniul formării medicilor de Medicina Muncii din România, fiind implicată în cadrul Fundației ROMTENS intr-o serie de proiecte în ultimii 7 ani. De asemenea, WRC este membru fondator al Rețelei Europene de Promovare a Sănătății la Locul de Muncă (ENWHP).

În Irlanda WRC are contacte ample cu agențiile de stat în domeniul Sănătății și Siguranței la Locul de Muncă și a colaborat cu partenerii sai sociali pe probleme legate de Sănătatea la Locul de Muncă și a lucrat în trecut cu sectorul agricol, în special cu agricultorii în ceea ce privește problemele de sănătate la locul de muncă.

WRC a reușit sa fie implicată în dezvoltarea și testarea formării în domenii precum promovarea sănătății la locul de muncă, gestionarea absenteismului în materie de sănătate, gestionarea abuzului de alcool și droguri la locul de muncă, promovarea sănătății mintale la locul de muncă, gestionarea diversității la locul de muncă și a altor domenii.

Centrul de Cercetare a Muncii Ireland Ltd- WRC va fi implicat în toate activitățile, dar va contribui decisiv la mai multe rezultate intelectuale. Experții WRC vor propune conținut atât pentru programele de învățământ, cât și pentru programele aprobate. Experții WCR vor elabora materiale de instruire pentru experții în materie de SSM și medicii de medicina muncii. Deoarece WRC are o experiență mai mare în sectorul SSM, contribuția la materialele de instruire va fi mai consistentă în acest domeniu, dar va contribui și la materialele de instruire pentru medicii de Medicina Muncii. WRC va participa la ambele cursuri de testare: "Primul curs comun de pregătire a personalului de formare 1" și "Al doilea curs comun de pregătire a personalului de formare 2". Experiența WRC în materie de SSM va fi utilizată în elaborarea Ghidului pentru practica SSM în sectorul agricol. Această experiență este motivul pentru care WRC este implicat și în "Implementarea cursului 1-OSH pentru agricultură" împreună cu FCBZR și Fundația ROMTENS.

WRC va găzdui o întâlnire transnațională la Dublin și un eveniment de multiplicare.

Informatii aditionale:

WRC website:  www.wrc-research.ie
Date de contact: Richard Wynne – Membru al Echipei de Management
Email: r.wynne@wrc-research.ie , Tel: + 353-1-4927042

 

Platforma E-learning

Nu aveti inca un cont? Inregistrati-va Acum!

Ati uitat parola?

 

Unelte

Utilitati:
Imprima aceasta pagina
Trimite aceasta pagina

Cautare


Proiectul este sprijinit prin Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii, acordul numarul: LLP/LdV/ToI/2007/RO/013

Powered by TOOLIP Web Content Management

Proiectat si Construit de EWORX S.A.